Synagoge


Prayer Services

Gebedsdiensten

Our Synagogue offers Shabbat services every 2 weeks.  In addition, there are Services on almost every Jewish festival.

In onze Synagoge is ongeveer eens in de twee een dienst. Tijdens bijna alle feestdagen worden er diensten gehouden.

 

Shabbat/Chag afternoon (Mincha): a time is usually set after the Shacharit service on the same day

Sjabbat/Feestdag middag (Mincha): meestal wordt er na Shachariet een tijdstip afgesproken.

 

Maariv and Shacharit (& Mussaf) Services are followed by Kiddush and a meal, to which everyone is welcome!

Na Maariv en Shachariet diensten is er een Kidoesj en een maaltijd, waarbij iedereen welkom is.

 

Prices for each meal are as follows:

Prijzen voor maaltijden zijn als volgt:

NIG members: EUR 8.-

NIG leden: Eur 8,-

Non-Members: EUR 12.-

Geen NIG leden: EUR 12.-

Children: EUR 2.50

Kinderen: EUR 2,50

Different rates may apply for Chagim and special occasions.

Voor de feestdagen gelden afwijkende tarieven.

 

Participants are kindly requested not to make any payments during Shabbat or Chagim. Payments may be made directly to our bank account (NL69 RABO 0167 9429 64 SJWN Nijmegen).  Please contact the Secretariaat.

 

 

Deelnemers aan de maaltijden worden vriendelijk verzocht hun bijdragen over te maken op de bankrekening van de SJWN (NL69 RABO 0167 9429 64 t.n.v. SJWN, wat staat voor: Stichting Joods Welzijn Nijmegen). Neem a.u.b. even contact op met het secretariaat.

Contact informatie

NIG Nijmegen
Nonnenstraat 19
6511 VN Nijmegen

info@nignijmegen.nl
www.nignijmegen.nl