Overgenomen van Hakehlilot

Ressort Nederland-Midden bijeen voor verkiezingen

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap kent Joodse Gemeenten die op hun beurt weer zijn ingedeeld in ressorten. Een ressort is dus een soort cluster van Joodse Gemeenten.

Een van deze ressorten is het ressort Nederland-Midden waarin zes Joodse Gemeenten zitting hebben: Almere, Amersfoort, Breda, Bussum, Nijmegen en Winterswijk.

Op 30 juli jl. is de eerste vergadering geweest van Nederland-Midden. In het gebouw van de Joodse Gemeente Bussum waren zo’n twintig mensen aanwezig. Niet alleen dertien van de veertien afgevaardigden van de zes Joodse Gemeenten waren naar Bussum gekomen, er waren ook andere geïnteresseerden uit de Joodse Gemeenten die deze vergadering wilden bijwonen.

We willen als gezamenlijke kehillot ons inzetten om er voor te zorgen dat onze leden binnen het NIK zo optimaal mogelijk worden gehoord en gesteund in hun Joodse identiteit.

De geloofsbrieven van de afgevaardigden werden onderzocht en goedgekeurd. Er werd een uit drie leden bestaand bestuur gekozen. “We willen als gezamenlijke kehillot ons inzetten om er voor te zorgen dat onze leden binnen het NIK zo optimaal mogelijk worden gehoord en gesteund in hun Joodse identiteit”, aldus de voorzitter van het ressort Nederland-Midden, de heer Don Santcroos.
Vervolgens werd het concept Reglement van ressort Nederland-Midden besproken en na amendering aangenomen.
Ieder ressort stuurt een aantal afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden naar de Centrale Commissie. Nederland-Midden heeft drie afgevaardigden gekozen in de Centrale Commissie en twee plaatsvervangers. Zoals door de Centrale Commissie was besloten, stonden de verkiezingen onder notarieel toezicht. Niettegenstaande het formele karakter van de vergadering, werd de bijeenkomst gekenmerkt door een goede sfeer en warme onderlinge belangstelling.

 

Contact informatie

NIG Nijmegen
Nonnenstraat 19
6511 VN Nijmegen

info@nignijmegen.nl
www.nignijmegen.nl