Mikwe

Nijmegen currently has no functioning Mikva.

Nijmegen heeft geen eigen Mikwe.

Plans are currently underway to raise funds to build a Mikva in the Nijmegen area.

Er worden op dit moment plannen gemaakt voor het bouwen van een Mikwe in Nijmegen.

To make a donation, please transfer any funds to bank account number NL87 ABNA 0491 5408 68 in the name of "SSN"  (Stichting Synagoge Nijmegen). Please mention: "Mikva gift"

Voor het doneren van geld gebruik a.u.b. bankrekeningnummer NL87 ABNA 0491 5408 68 t.n.v. Stichting Synagoge Nijmegen. (SSN is een Culturele ANBI) a.u.b. vermelden: "Mikva gift"

Since Nijmegen has no functioning Mikva, those wishing to use a Mikva must travel to the following cities:                            

Om op correcte wijze gebruik te maken van een Mikwe ver wordt u verwezen naar de volgende plaatsen:

Amsterdam:

(75 minute drive from Nijmegen)

Please call: 020-6719383 

Amsterdam:

(75 minuten rijden)

A.u.b. bellen: 020 671 9383 

Antwerp, Belgium:

(90 minute drive from Nijmegen)

No appointment necessary.

Provinciestraat 308.  Tel: +32-3-281-24-74  

Antwerp, Belgium:

(90 minuten rijden)

Geen afspraak nodig.

Provinciestraat 308.  Tel: +32-3-281-24-74  

For a full listing of Mikvas in the Antwerp area, please go to: http://www.kosherdelight.com/BelgiumMikvah.htm

 

 

Over de Mikwe

Binnen de 613 mitswot, de bijbelse ge- en verboden die de leidraad vormen van het joodse leven, neemt de groep wettelijke voorschriften betreffende reinheid en onreinheid een belangrijke plaats in.

gravure (jhm 9126)Het is belangrijk hierbij te bedenken dat deze begrippen niets te maken hebben met vies of schoon, maar betrekking hebben op rituele, spirituele rein- of onreinheid. De status van rituele reinheid kan verworven worden door onderdompeling in een mikwe, een speciaal voor dit doel aangelegd bad. Voor het orthodoxe jodendom is deze onderdompeling in drie situaties een vereiste. In de eerste plaats in de context van het huwelijksleven; een gehuwde vrouw mag, na haar maandelijkse menstruatieperiode, die als periode van onreinheid gezien wordt, pas ná een bezoek aan het mikwe weer seksueel contact met haar echtgenoot hebben. Ook in geval van bekering wordt de overgang van niet- jood naar jood gemarkeerd door onderdompeling in het rituele bad.

Tenslotte wordt eetgerei, dat door niet-joden is vervaardigd, door reiniging in het mikwe geschikt voor gebruik in een joods huishouden. Het ligt voor de hand dat de aanwezigheid van een ritueel bad voor een joodse gemeenschap onontbeerlijk is en de aanleg ervan heeft dan ook een grotere prioriteit dan de bouw van een synagoge. Godsdienstoefeningen kan men immers desnoods in een niet speciaal daarvoor gebouwde ruimte houden, een mikwe moet daarentegen voldoen aan een aantal bijbelse en rabbijnse voorschriften.

(Bron: Joods Historisch Museum)

Contact informatie

NIG Nijmegen
Nonnenstraat 19
6511 VN Nijmegen

info@nignijmegen.nl
www.nignijmegen.nl