Begraafplaats

De gebouwen van de Nijmeegse begraafplaats werden in de jaren 1919-1920 gebouwd in opdracht van de NIG Nijmegen door de Nijmeegse architect Oscar Leeuw.

De begraafplaats is in zijn geheel een rijksmonument en wordt door de NIG gebruikt.

Tussen 2008 en 2014 is de begraafplaats geheel gerestaureerd. Voor dit doel en voor het beheer daarna werd de Stichting tot Behoud van de Joodse begraafplaats te Nijmegen opgericht, die eigenaar van de begraafplaats werd.

Begonnen werd met de muur aan de Postweg, waar grote scheuren in zaten en die toen van binnenuit gestut werd. Met name de postwegmuur staat onder een behoorlijke spanning en in 2008 was het nog niet toegestaan om bij de restauratie dilatatievoegen in de muur te maken. Bij de rest van de muren werd dit in 2013 wel gedaan.Waarschijnlijk is het gevolg daarvan dat dit muuronderdeel nu al weer behoorlijke scheuren laat zien.

Van 2010 tot in 2012 werden het woonhuis en de aula gerestaureerd en het restant van de muren werd in 2013 verwezenlijkt.

Organisaties, die wij dank verschuldigd zijn:

Maror, SNS Reaal, Stichting Levi Lassen, Prins bernhard Cultuurfonds, Stichting voor Boete en Verzoening, gemeente Nijmegen en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Foto's renovatie 2009

Na de restauratie is er wel een probleem overgebleven. Aangezien de stichting met een eigen vermogen van 0,0 euro begon heeft men het jaar 2013 af moeten sluiten met een schuld van ongeveer 100.000 euro, die als een zware last gedragen wordt. Uw gift is en blijft daarom heel erg belangrijk, voooral omdat het onderhoud in de komende jaren niet meer, zoals in het verleden, verwaarloosd mag worden.

De stichting tot Behoud van de Joodse begraafplaats te Nijmegen is daarom een Culturele ANBI geworden, hetgeen inhoudt dat u uw gift aan de stichting voor 125% af kunt trekken van de inkomstenbelasting (IB). Geeft u een vast bedrag gedurende minimaal 5 jaar, dan hebt u ook geen last van een drempel bij de IB aangifte en is het gelele bedrag, dus de gehele 125% aftrekbaar van de IB

Wilt u daar aan bijdragen? U bent van harte welkom!

Mail naar info@joodsebegraafplaats-nijmegen.nl voor informatie of stort uw donatie op rekening NL87 RABO 0157 0919 29 ten name van St. Behoud Joodse begraafplaats Nijmegen te Nijmegen. Al vast enorm bedankt !

Natuurlijk is het mogelijk om de begraafplaats te bezichtigen. Stuur daarvoor a.u.b. een e-mail naar rondleidingen@joodsebegraafplaats-nijmegen.nl

Wilt u als vrijwilliger of vrijwilligster meehelpen met het onderhoud van de tuin, dan bent u welkom op groen@joodsebegraafplaats-nijmegen.nl